راه کمال - بهرام الهی

راه کمال

By بهرام الهی

  • Release Date: 2018-04-24
  • Genre: Religion und Spiritualität

Description

این كتاب ویراست سال ۲۰۰۲ از كتاب فرانسه راه کمال است كه پس از بازنگری كامل و اصلاحات گسترده مولف (دكتر بهرام الهی) تجدید چاپ می‌شود. بسیاری از فصول این كتاب بر اساس جدیدترین تحقیقات علمی و سیستماتیک نویسنده در سال‌های اخیر تدوین شده كه ضمناً موضوع سخنرانی‌های متعدد او در دانشگاه سوربن و دیگر مراكز علمی اروپا و امریكا نیز قرار گرفته است. در این كتاب دكتر بهرام الهی حاصل كار و تحقیقات خود را كه مبتنی بر اصول تعلیمات پدرش، استاد الهی است و خود امانت‌دار آن می‌باشد، ارایه می‌دهد. كوشش مولف مصروف بر این است كه محورهای اصلی فلسفه استاد را به زبانی ساده تشریح كند. این مجموعه فشرده‌ای است از آنچه كه آن را «معنویت فطری» نامیده است.