ÇEKİRDEKTEN ÇINARA - M. Fethullah Gülen

ÇEKİRDEKTEN ÇINARA

By M. Fethullah Gülen

  • Release Date: 2016-02-09
  • Genre: Islam

Description

“ Eserde, terbiye meselesi, anlaşılması gereken çap ve vüs’atte ve kendi şartlarımıza uygun muhtevada vaz’edilmiştir. Okununca görüleceği üzere, terbiyenin gayesi ferd ve aile planında iyi ve mükemmel kişilere ulaşmakla sınırlı değildir. Asıl gaye, Hocaefendi’nin orijinal ifadesiyle: “Büyük Türkiye’nin geleceğine bir katkı –ki bu her vatandaşın mefkûresi olmalıdır– ideal fert ve ideal ailelerin mevcudiyetine vâbestedir.” Bu telâkkinin sevkiyle, kitapta öncelikle “evlenme” ve “aile” bahislerine yer verilmiş, terbiye ile ilgili bahisler müteakiben ele alınmıştır.”